ADI, SOYADI VƏZİFƏSİ
VƏKİL ALIYEV BAŞ MƏŞQÇİ
İLKİN MƏMMƏDOV MƏŞQÇİ
ÇOVDAR ZAYNALOV FUTBOLÇU
MƏHƏMMƏD ABBASOV FUTBOLÇU
KƏNAN XƏLİLOV FUTBOLÇU
MURAD İSMAYILOV FUTBOLÇU
ƏLƏKBƏR QULİYEV FUTBOLÇU
RUSLAN AXUNDOV FUTBOLÇU
ELNUR ƏZİZOV FUTBOLÇU
ÜLVİ RÜSTƏMOV FUTBOLÇU
ÜLVİ HÜSEYNOV FUTBOLÇU
TURAL SADIQOV FUTBOLÇU
ROMAN TOMİYEV FUTBOLÇU
CAMAL MİRZƏYEV FUTBOLÇU
ELMİR ƏLİYEV FUTBOLÇU
ELMAN BABAYEV FUTBOLÇU
HƏSƏN ƏLİYEV FUTBOLÇU
RƏŞAD TAĞIYEV FUTBOLÇU
ELŞAD TAĞIYEV FUTBOLÇU
AKİF RÜSTƏMOV FUTBOLÇU
NİHAT VƏLİYEV FUTBOLÇU
MİRXAN HÜMBƏTOV FUTBOLÇU
RAMİN SÜLEYMANOV FUTBOLÇU
QƏŞƏM QULİYEV FUTBOLÇU